Godziny rektorskie

W związku z uroczystościami Święta Uczelni, Prorektor ds. Studenckich Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół ogłosił godziny rektorskie w dniu 27 maja br. (piątek) w godz. 9.30 – 13.50.


Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego to coroczne święto naszej Uczelni, podczas którego odbywa się m.in. uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów, wystąpienie Rektora, promocje habilitacyjne i doktorskie, wręczenie dyplomów dla wyróżniających się absolwentów UEK oraz wręczenie nagród w VIII Konkursie Menedżerskim UEK.

Więcej informacji na stronie Uczelni.