Manage-In 2003

Jak na szkolenie NZS-u AE przystało, nie obyło się bez integracji i zabaw, a przede wszystkim zdobywania tej szczególnej wiedzy, której próżno szukać w salach wykładowych naszej uczelni, a która wielu uczestnikom szkolenia przypomni się nieraz w przyszłości. 

Tematy szkolenia:

1) Sztuka wystąpień publicznych

2) Wywieranie wpływu społecznego

3) Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

4) Zarządzanie własną karierą

5) Kierowanie rozwojem pracownika

6) Samorozwój (zarządzanie czasem, asertywność, negocjacje, wybór celów życiowych itp)

Miejsce: Koszarawa Bystra k/Żywca

Termin: 11-13 kwietnia 2003 (piątek – niedziela)

Cena: 160 zł

Zapraszamy serdecznie na następne szkolenia!