Nasze struktury

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą naszego Stowarzyszenia. WZC zbiera się co najmniej raz do roku. Decyduje się wówczas o wyborze Zarządu, a czasem również uchwala zmiany w Statucie lub Regulaminie.

WZC (1)

Zarząd

Komisja Uczelniana jest  zarządem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Do zakresu działania Komisji Uczelnianej należy kierowanie bieżącą działalnością Organizacji. W skład Zarządu może wejść od 3 do 7 osób. Zbiera się on przynajmniej dwa razy w miesiącu. Członkowie Komisji Uczelnianej reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

Processed with VSCO with a6 preset

Marcin Wątroba

Przewodniczący

marcin.watroba@nzsuek.pl

510 733 199

Processed with VSCO with a6 preset

Ewa Kozub

Wiceprzewodniczący
ds. Finansów

ewa.kozub@nzsuek.pl

608 681 787

cof

Piotr Manikowski

Sekretarz

piotr.manikowski@nzsuek.pl

667 943 654

Processed with VSCO with a6 preset

Aleksandra Biadała

Członek KU ds. Projektów

aleksandra.biadala@nzsuek.pl

784 958 375

Processed with VSCO with a6 preset

Klaudia Braś

Członek KU ds. Kadr

klaudia.bras@nzsuek.pl

537 494 700

Komisja Rewizyjna

Uczelniana Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym naszego Stowarzyszenia.

UKR czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy w NZS-ie oraz przestrzeganiem Statutu i Regulaminu przez osoby działające w Organizacji. Komisja stanowi też drugą, ostatnią instancję przy rozpatrywaniu spraw członkowskich. Gdy jest to konieczne, podejmuje także funkcje mediacyjne. Z tych względów do UKR-u wybiera się doświadczonych członków o długim stażu w Organizacji, którzy są w stanie skutecznie oddziaływać nie tylko poprzez swoją wiedzę, ale także przez autorytet.

Członków UKR wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Może ich być od 3 do 5. Oprócz bieżącej kontroli działalności, powinnością Komisji jest coroczne składanie na WZC sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Uczelnianej.

_MG_9819

Katarzyna Jakubowicz

Przewodniczący UKR

_MG_9881

Katarzyna Bajor

Członek UKR

_MG_9836

Ewa Marek

Członek UKR