Nowe władze NZS UEK

We wtorek, 5 czerwca odbyło się najważniejsze wydarzenie w życiu organizacji – Walne Zebranie Członków NZS UEK. Miało to miejsce w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Po 3 godzinach obrad i głosowań wybrano nowy skład zarządu, czyli Komisji Uczelnianej NZS UEK:

Przewodniczący – Karol Głogowiecki
Wiceprzewodniczący ds. Finansów – Łukasz Jawień
Sekretarz – Damian Witkowski
Członek KU ds. Projektów -Marcin Jakubek
Członek KU ds. Kadr – Sylwia Dudzik

Wyżej wymienionym gratulujemy i życzymy powodzenia w całorocznej, pełnej wyzwań pracy w zarządzie organizacji!