O nas

Nasza misja

Przez realizację naszych projektów zależy nam na wspieraniu kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracji środowiska akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Efektem działalności Organizacji jest rozwój jej członków i kreowanie ich na liderów. Przyświecają nam idee tolerancji, demokracji oraz integracji europejskiej.

Co właściwie robimy

Nasza działalność dzieli się na sześć odrębnych pól strategicznych, mających odmienne cele i założenia. Ich realizacja dokonywana jest poprzez specyficzny zespół projektów i zadań:

 • Integracja środowiska studenckiego

Silnie zintegrowane środowisko jest niezbędnym elementem studiów wysokiej jakości, stąd jej potrzeba. W ramach integracji środowiska studenckiego realizujemy następujące projekty:

 • Obóz Beana – obóz adaptacyjny dla studentów roku zerowego
 • Bal Licencjata
 • Bal Magistra
 • Juwenalia UEK
 • Imprezy studenckie

 

 • Kultura

Pragniemy ułatwić studentom dostęp do dóbr kultury. Naszym celem jest zmniejszenie barier rozwoju kulturalnego, który pozwala na poszerzenie horyzontów myślowych.

 • Poznanie interkulturowe

W dobie tendencji globalizacyjnych i integracyjnych uczestniczymy w przygotowaniu studentów do kontaktów z ludźmi innych kultur, zmniejszaniu barier psychologicznych. Przełamujemy stereotypy i uprzedzenia. W ramach poznania interkulturowego realizujemy projekty:

 • z cyklu Unia Europejska przedstawia się” – dni poszczególnych krajów członkowskich UE
 • Dzień Kazachstanu
 • Tydzień z Ukrainą
 • wymiany i konferencje międzynarodowe
 • Europa dla Żaka

 

 • Kreowanie liderów

Studenci UEK powinni stać się w przyszłości liderami życia gospodarczego, społecznego i politycznego oraz fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Naszym zadaniem jest więc uzupełnianie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności liderskich studentów oraz promowanie wśród nich aktywności w życiu studenckim. Organizujemy:

 • SPreJ – szkolenie dla starostów grup dziekańskich
 • Manage-In – szkolenia menedżerskie

 

 • Rozwój wewnętrzny

Jako organizacja studencka nieustannie dbamy o rozwój swojego potencjału, którego najważniejszym elementem są ludzie. Tworzymy warunki rozwoju własnych członków, wspieramy ich aktywność i inicjatywę.

 • Akcje charytatywne

Poprzez organizowane przez nas akcje charytatywne budujemy wrażliwość społeczną studentów. Zwracamy uwagę na los tych, którym z różnych względów nie powiodło się w życiu. W związku z tą tematyką prowadzimy następujące projekty:

 • Wampiriada – Akcja Honorowego Krwiodawstwa we współpracy z PCK
 • Studenckie Dni Pomocy Powodzianom – wraz z Polską Akcją Humanitarną
 • Pomóżmy im razem – kwesta na rzecz ubogich
 • Festiwale charytatywne
 • Dzień Wolontariatu
 • NZS Dzieciom