Sekcje

 

Sekcja Promocji

Sekcja Promocji to grupa osób z głowami pełnymi pomysłów. Wydaje im się, że wiedzą jak zwiększyć frekwencję podczas każdego z organizowanych przez NZS UEK wydarzenia, co więcej – nawet się im to udaje. Używając metod heurystycznych i analityczno-logicznych starają się rozwiązać każdy zadany problem.

Dba o wizerunek naszej Organizacji, kontaktuje się z mediami, doradza jak zasypać studentów informacjami na temat realizowanych przez nas projektów. Zna zasady poprawnej polszczyzny, wie jak tworzyć graficzne materiały promocyjne i dzięki temu czuwa nad szeroko rozumianą promocją naszej Organizacji. Uczestniczy w Dniach Otwartych Uczelni, promuje Organizację wśród przyszłych studentów, którzy rozpoczynając naukę w UEK znają już nasze projekty.

Jak wiadomo każdy projekt wymaga ogromnych nakładów pracy. Zaangażowanie osób w realizację nie przyniesie jednak efektu, gdy nie przyłożymy odpowiedniej wagi do odpowiedniej promocji. Dobrze przygotowane wydarzenie nie jest gwarancją sukcesu. Nie wystarczy zrobić czegoś wspaniałego, ale trzeba przekonać ludzi, że to właśnie takie jest. Dopiero to pozwoli odnieść sukces!

napisz do nas: promocja@nzsuek.pl

 

Sekcja Sponsoringu

Realizując różnego rodzaju projekty NZS UEK stawia na jakość i profesjonalizm, a przede wszystkim na wysoki poziom zadowolenia uczestników. Żadna z tych rzeczy nie byłaby możliwa bez odpowiednich środków finansowych pochodzących z zewnątrz. Dlatego właśnie istnieje sekcja sponsoringu.

Naszą codzienną pracą jest utrzymywanie jak najlepszych kontaktów ze stałymi partnerami, jak również pozyskiwanie nowych. Oprócz tego negocjujemy i przedstawiamy ofertę współpracy przyszłym kooperantom. Wszystkie obowiązki traktujemy jako możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności związanych ze sztuką negocjacji, odpowiedniej perswazji i osiąganiu postawionych sobie celów. Przede wszystkim wypracowujemy w sobie wytrwałość i cierpliwość. Są to dwie cechy charakteru, bez których osiągnięcie sukcesu jest w dzisiejszych czasach niemożliwe.

napisz do nas:  sponsoring@nzsuek.pl

 

Sekcja Szkoleń

Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić

Głównym celem działania Sekcji Szkoleń jest wspomaganie rozwoju osobistego członków i sympatyków Niezależnego Zrzeszenia Studentów UEK poprzez dzielenie się własną wiedzą oraz stwarzanie możliwości uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

Jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń z Podstaw Działania w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UEK oraz z Dzwonienia (sztuki prowadzenia rozmowy telefonicznej) dla wszystkich nowoprzyjętych członków oraz sympatyków.

Ponadto organizujemy całą gamę szkoleń z innych dziedzin, na które pojawia sie zapotrzebowanie i które są przydatne w codziennej działalności.

Pamiętaj: „Ludzie nauczając uczą się„. Toteż jeżeli potrzebujesz szkolenia z konkretnej dziedziny, bądź jesteś skłonny podzielić się własną wiedzą z innymi – skontaktuj się z nami.

napisz do nas:  szkolenia@nzsuek.pl

Dużo już zrobiliśmy – jeszcze więcej mamy w planach!

 

Sekcja Wiedzy

Wiedza to potężne narzędzie, a dobrze wykorzystywana pozwala nam osiągać zamierzone cele. Ideą działania Sekcji Wiedzy jest więc gromadzenie, archiwizacja oraz zarządzanie informacjami wewnątrz Naszej Organizacji. Równie ważnym zadaniem Sekcji jest promocja ciągłego zdobywania wiedzy. W końcu nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć – świadczy o naszej mądrości.

NZS UEK to organizacja z wieloletnim stażem, a ludzie tworzący ją na przestrzeni tych lat mają ogromne doświadczenie. Naszym zadaniem jest więc umożliwić kolejnym pokoleniom swobodnie z niego korzystać. Na co dzień zajmujemy się także prowadzeniem wewnętrznego serwisu informacyjnego, tworzymy NZS TV, sprawdzamy poprawność zewnętrznych ankiet, czy organizujemy spotkania z Byłymi Członkami.

Członkowie Sekcji to pozytywni ludzie z masą energii i świeżymi pomysłami. Wytrwale pracują nad tym, aby przyczynić się do rozwoju naszej Organizacji, a także podejmują się wyzwania, jakim jest rozbudowa ciągle jeszcze nowej Sekcji.

napisz do nas: wiedza@nzsuek.pl