Władze

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą naszego Stowarzyszenia. WZC zbiera się co najmniej raz do roku. Decyduje się wówczas o wyborze zarządu, a czasem również uchwala zmiany w Statucie lub Regulaminie.

 

 

KOMISJA UCZELNIANA

Komisja Uczelniana jest  zarządem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do zakresu działania Komisji Uczelnianej należy kierowanie bieżącą działalnością Organizacji. W skład Zarządu może wejść od 3 do 7 osób. Zbiera się on przynajmniej dwa razy w miesiącu. Członkowie Komisji Uczelnianej reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

Patryk

Patryk Barbarowski

Przewodniczący

patryk.barbarowski@nzsuek.pl

791 450 998

Ada

Adrianna Hanzlik

Wiceprzewodniczący

ds. Finansów

adrianna.hanzlik@nzsuek.pl

608 357 112

Marcin

Marcin Szczyligar

Sekretarz

marcin.szczyligar@nzsuek.pl

695 520 132

 

Zuza

Zuzanna Czerny

Członek KU
ds. Kadr

zuzanna.czerny@nzsuek.pl

785 473 337

Ania

Anna Olejarz

Członek KU
ds. Projektów

anna.olejarz@nzsuek.pl

516 654 185

 

 

 

UCZELNIANA KOMISJA REWIZYJNA

Uczelniana Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym naszego Stowarzyszenia.

UKR czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy w NZS-ie oraz przestrzeganiem Statutu i Regulaminu przez osoby działające w Organizacji. Komisja stanowi też drugą, ostatnią instancję przy rozpatrywaniu spraw członkowskich. Gdy jest to konieczne, podejmuje także funkcje mediacyjne. Z tych względów do UKR-u wybiera się doświadczonych członków o długim stażu w Organizacji, którzy są w stanie skutecznie oddziaływać nie tylko poprzez swoją wiedzę, ale także przez autorytet. Są tacy, którzy twierdzą, że jeżeli działania UKR-u nie widać, to znaczy, że wszystko działa poprawnie.

Członków UKR wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Może ich być od 3 do 5. Oprócz bieżącej kontroli działalności, powinnością Komisji jest coroczne składanie na WZC sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Uczelnianej.

Basia

Barbara Dziadosz

Karolina

Karolina Piegza

Mateusz

Mateusz Polański