sprej(1)

SPreJ, czyli Studenckie Prawo Jazdy, to dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla studentów pierwszego roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podczas którego odbywają się zazwyczaj 2 spotkania szkoleniowe. Jednym z nich jest szkolenie dotyczące funkcjonowania Uczelni, przekazania wiedzy o tym, jak poradzić sobie na studiach w pierwszych miesiącach oraz jakie obowiązki należą do starostów grup dziekańskich. Drugie szkolenie dotyczy rozwijania umiejętności miękkich. Poza szkoleniami na wyjeździe odbywa się sporo gier integracyjnych oraz, tradycyjnie już, impreza przebierana.

sprej2
sprej1