Studencki Nobel 2011

Wystartował Studencki Nobel 2011! To już III edycja konkursu na najlepszego studenta organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (oceniana wszechstronność naukowa, społeczna, biznesowa).

Konkurs polega na wyborze i promowaniu utalentowanych żaków, zarówno z państwowych, jak i z prywatnych szkół wyższych w Polsce oraz najlepszego wśród najlepszych – zwycięzcy Studenckiego Nobla. W Konkursie nagradzani są także najlepsi studenci w 10 kategoriach, takich jak: nauki rolniczo – przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, medyczne i o zdrowiu, prawnicze, ekonomiczne, humanistyczne, ścisłe, sztuka, sport, języki obce.

Zgłoszenia do 31.03.2011

pod adresem

http://studenckinobel.pl/?q=node/74

Niezależne Zrzeszenie Studentów ma przyjemność przedstawić szczegółowy opis konkursu na najlepszego studenta Rzeczypospolitej Polskiej „Studencki Nobel 2011”. Konkurs polega na wyborze utalentowanych studentów spośród licznych szkół wyższych w Polsce, zarówno państwowych, jak i prywatnych, wyłonieniu najlepszego studenta na niemal każdej polskiej uczelni, wyborze prymusów w każdym województwie, a wreszcie na wyłonieniu najlepszego z najlepszych w kraju – zwycięzcy Studenckiego Nobla.
Ponadto w tegorocznej edycji równolegle odbędzie się konkurs na najlepszego studenta w danej kategorii (branże zostały wyróżnione w regulaminie Konkursu).

Cel Konkursu

Naszym celem jest wyłanianie, promowanie oraz nagradzanie wszechstronnych studentów, wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą, działalnością naukową i społeczną. Chcemy, aby laureaci Studenckiego Nobla znaleźli się w centrum zainteresowania firm inwestujących w kapitał ludzki. Pragniemy tworzyć pomost pomiędzy środowiskiem studenckim, akademickim a środowiskiem biznesu.

Grupa Docelowa

Grupą docelową są studenci wszystkich studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych – zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych – którzy z poprzedniego semestru uzyskali średnią ocen – minimum 4,0.

Opis przedsięwzięcia

Konkurs Studencki Nobel jest kontynuacją edycji 2009 i 2010, podczas któreych – spośród ponad dwóch milionów żaków – wybrano Najlepszego Studenta RP.
Kryteria oceny studentów obejmują m.in.:
- uzyskane wyniki w nauce,
- aktywność naukową i społeczną: udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, praktyki, staże oraz praca w kołach naukowych, znajomość języków obcych,
- publikacje naukowe, referaty.

Zeszłoroczna edycja

Zeszłoroczna odsłona konkursu „Studencki Nobel” zakończyła się Galą Finałową 5 lipca 2010 r. w Belwederze w Warszawie, podczas której ogłoszono wyniki – laureatem została finalista województwa małopolskiego – Mirosław Zajdel. Główną nagrodą dla Najlepszego Studenta był czek w wysokości 15 000 złotych. Na Gali obecni byli m.in. członkowie Krajowej Komisji Konkursowej, przedstawiciele mediów i sponsorów, którzy objęli patronat nad konkursem.

Przebieg konkursu

Konkurs Studencki Nobel składa się z trzech etapów:

Etap Uczelniany (marzec – kwiecień 2011)

Rejestracja chętnych do udziału w konkursie na jego stronie internetowej (strona internetowa w trakcie budowy) oraz wybór najlepszego reprezentanta uczelni przez Uczelniane Komisje Konkursowe składające się między innymi z Rektorów, Prorektorów do spraw studenckich i przedstawicieli Samorządów Studenckich danych szkół wyższych. Ponadto na tym etapie wybierani są reprezentanci uczelni w Etapie Krajowym Konkursu Branżowego.

Etap Regionalny (kwiecień – maj 2011)

Gale regionalne, na których Regionalna Komisja Konkursowa – złożona z Rektorów uczelni biorących udział w konkursie oraz Patronów Honorowych – wybierze spośród zwycięzców pierwszego etapu najlepszego przedstawiciela dla danego województwa.

Finał (czerwiec 2011)

Krajowa Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli szkół wyższych biorących udział w Konkursie, Patronów Honorowych, a także osób powszechnie uważanych za autorytety w skali krajowej, wyłoni (spośród wybranych przedstawicieli wszystkich województw) zwycięzcę Konkursu – Najlepszego Studenta w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto Krajowa Komisja Konkursowa wybiera najlepszych studentów w danych kategoriach – Krajowych Laureatów Branżowych.

Uroczystym zakończeniem konkursu będzie Gala Finałowa, podczas której odbędzie się wręczenie nagrody głównej oraz wyróżnień w danych kategoriach.

Promocja

Konkurs Studencki Nobel będzie promowany z wykorzystaniem telewizji, rozgłośni radiowych oraz prasy ogólnopolskiej, lokalnej i studenckiej. Informacje o akcji ukażą się na wszystkich uczelniach biorących udział w Konkursie, na wybranych witrynach internetowych oraz w serwisie internetowym konkursu. Pragniemy, aby promocja Konkursu była widoczna wszędzie tam, gdzie są studenci.
Na materiałach promocyjnych konkursu oraz w mediach widoczne będą logotypy Patronów Honorowych, medialnych i sponsorów.

 

Organizator Konkursu w Małopolsce

Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH

http://nzsagh.pl/