Studencki Projekt Roku

Kancelaria Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza studentów UEK do udziału w II edycji konkursu

„STUDENCKI PROJEKT ROKU”

Celem konkursu jest nagrodzenie i wyróżnienie organizacji studenckich, które poprzez realizację projektów studenckich angażują się w rozwiązywanie problemów społecznych i odpowiadają na szeroko rozumiane potrzeby społeczeństwa promując jednocześnie UEK.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje, stowarzyszenia i koła naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie lub ściśle z nim współpracujące. Każda przystępująca do konkursu organizacja ma prawo zgłosić dowolną liczbę projektów, które zrealizowane zostały w roku akademickim 2010/2011.

Zgłoszenia projektów przyjmowane są do 31 lipca 2011 r. tylko w wersji elektronicznej na adres projektroku@uek.krakow.pl.

Zapraszamy do udziału po zapoznaniu się z regulaminem oraz skorzystaniu z  formularza zgłoszeniowego.

Partnerami projektu są  PZU SA i PKO Bank Polski.

Kancelaria Rektora UEK