Wybory Elektorów Studenckich UEK!

Dnia 8 marca 2012 odbędzie się głosowanie, podczas którego zostaną wyłonieni członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów, które będzie wybierać nowe władze Uczelni na czteroletnią kadencję.

Będziemy głosować na 45 elektorów studenckich, którzy razem z przedstawicielami doktorantów mają stanowić nie mniej niż 20% głosów w wyborach rektora.

Głosowanie odbywa się w sposób bezpośredni, powszechny i tajny. Wyboru elektorów studenckich dokonuje się poprzez wypisanie na karcie do głosowania (oznaczonej pieczęcią Uczelnianej Komisji Wyborczej) imion i nazwisk w liczbie nie większej niż liczba mandatów przysługującej danemu wydziałowi.

Oznacza to, że student danego wydziału może oddać głos na maksymalnie:

-15 kandydatów na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

-12 kandydatów na Wydziale Finansów

-3 kandydatów na Wydziale Towaroznawstwa

-15 kandydatów na Wydziale Zarządzania

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu i pokazaniu że los naszej Alma Mater jest w naszych rękach!

https://www.facebook.com/events/279820898757398/