Wybraliśmy nowy Zarząd NZS UEK!

Dnia 2 czerwca 2015 roku w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odbyło się  najważniejsze wydarzenie w życiu Organizacji, czyli Walne Zebranie Członków NZS UEK. Wzięli w nim udział wszyscy Członkowie NZS-u, dla których jest to obowiązkowe spotkanie, a także zaproszeni Byli Członkowie i Sympatycy.

Obrady rozpoczęliśmy od  głosowania nad przyznaniem absolutorium ustępującej Komisji Uczelnianej. Następnie, miał miejsce wybór nowej Komisji Uczelnianej na rok 2015/2016.

 

Skład nowego Zarządu:

  • Przewodniczący NZS UEK – Marcin Sarapata,

  • Wiceprzewodniczący ds. Finansów – Barbara Dziadosz,

  • Sekretarz NZS UEK – Kacper Podkul,

  • Członkowie KU – Agnieszka Mrowca i Jolanta Mykitiuk.

Po krótkiej przerwie, poszczególni Członkowie ustępującej KU podziękowali za rok trudnej pracy i ustąpili miejsca swoim następcom. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie kandydatów i wybór nowej Uczelnianej Komisji Rewizyjnej.

 

Członkowie NZS UEK wybrali UKR na rok 2015/2016 w składzie:

  • Damian Witkowski – Przewodniczący UKR,

  • Patrycja Kolonko,

  • Sylwia Dudzik.

Na końcu, przyszedł czas na wolne wnioski, podczas których członkostwo NZS UEK złożyli kolejno: Marcin Jakubek, Bartłomiej Wal, Bartosz Partyka oraz Kinga Bartosik. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w życie Organizacji oraz przyczynianie się do jej rozwoju. Mamy nadzieję, że poprzez swoją wieloletnią działalność i zdobyte doświadczenie, będziecie zawsze służyli dobrą radą i pomocą młodszym kolegom.

 

Ustępującym Członkom KU i UKR dziękujemy za całoroczną pracę oraz trud włożony w rozwój organizacji, a nowo wybranym Członkom Komisji Uczelnianej oraz Uczelnianej Komisji Rewizyjnej serdecznie gratulujemy. Przed Wami rok ciężkiej pracy, ale wiemy, że razem dacie radę. Życzymy Wam powodzenia w realizowaniu swoich celów, wytrwałości, ogromu satysfakcji i niegasnącej motywacji do działania!