Zjazd Absolwentów UEK 2008

„Ocalić od zapomnienia”

31 maja 2008 roku po raz kolejny odbędzie się Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym dniu kampus Uczelni przy ulicy Rakowickiej 27 stanie się nie tylko miejscem spotkań dawnych znajomych goszczących ponownie w jej murach, ale również centrum doskonałej zabawy z udziałem znanych gwiazd polskiej estrady.

Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program Zjazdu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008

10.30 – 13.00         Rejestracja uczestników

13.00 – 13.30         Uroczyste otwarcie

14.00 –  16.00         Spotkania w katedrach

16.00 – 18.00         Sjesta

(możliwość zwiedzania Uczelni, zakupienia materiałów promocyjnych, wpisu do księgi pamiątkowej, wykonania zdjęć, obejrzenia krótkiego seansu filmowego na temat Uczelni oraz licznych pokazów)

18.00 – 19.00         Występ kabaretowy Marcina Dańca

19.30 – 21.00         Koncert muzyczny Grzegorza Turnaua

21.10 – 21.30         Pokaz pirotechniki scenicznej

ok. 21.30               Zakończenie

Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a zarazem dawnej Akademii Ekonomicznej serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.zjazd.uek.krakow.pl oraz pod numerem telefonu (012) 293 50 73, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 15:00.