NZS UEK

O NZS UEK

Nasza Misja

Przez realizację naszych projektów zależy nam na wspieraniu kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracji środowiska akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Efektem działalności naszej Organizacji jest również rozwój jej członków, kreowanie ich na liderów i umożliwienie zdobycia przez nich doświadczenia cenionego przez przedsiębiorców na rynku pracy.

Co właściwie robimy?

Nasza działalność dzieli się na pięć obszarów, mających odmienne cele i założenia. Ich realizacja dokonywana jest poprzez zespół konkretnych projektów i zadań:

ballicencjata

Integracja środowiska studenckiego

Poprzez organizację różnorodnych wydarzeń, integrujemy środowisko studenckie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, umożliwiamy rozwijanie postaw prospołecznych oraz kształtujemy pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata.

Kultura

Pragniemy ułatwić studentom dostęp do dóbr kultury, poprzez organizację koncertów, pokazów filmowych czy spotkań ze znanymi postaciami ze świata biznesu i kultury. Naszym celem jest zmniejszenie barier rozwoju kulturalnego, który pozwala na poszerzenie horyzontów myślowych.

prawiekino2
wampiriada

Akcje charytatywne

Lubimy pomagać! W ciągu roku organizujemy kilka wydarzeń o charakterze charytatywnym. Pragniemy zwrócić uwagę studentów na los osób, którym z różnych powodów nie powiodło się w życiu.

Rozwój wewnętrzny

Jako organizacja studencka nieustannie dbamy o rozwój naszych członków, wspierając ich działania i inicjatywy. Studenci działający w naszych strukturach zdobywają cenne doświadczenie, które ułatwia im start na rynku pracy.

nzspro
prawiekino

Kreowanie liderów

Naszym zadaniem jest uzupełnianie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności liderskich studentów oraz promowanie wśród nich aktywności w życiu akademickim.