Już w ten poniedziałek – 28.11.2016 rusza „Szlachetna Paczka” – wydarzenie współorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Wiosna. Jego celem jest pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od nich przyczyn.

Gromadząc żywność sprawiamy, aby nikt nie był głodny w te Święta. Dzięki zbiórce sprzętu oraz chemii gospodarczej dajemy szansę na godne życie. Staramy się także spełnić małe marzenia potrzebujących rodzin, aby ich radość była jeszcze większa.

Projekt adresowany jest do studentów, kadry naukowej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz każdej zainteresowanej osoby.

Jeden za WSZYSTKICH,

WSZYSCY za jednego!

szlachetbna