NZS UEK

O Wampiriadzie!

Wampiriada to charytatywny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów promujący bezinteresowne pomaganie innym nie tylko poprzez oddawanie krwi, ale i za pomocą szerzenia idei ratowania życia. Wampiriada organizowana jest przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Akcja cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, że posiada dwie edycje, wiosenną i jesienną, a każda z nich trwa kilka dni. Dodatkowo finałom towarzyszą dodatkowe atrakcje przyciągające potencjalnych krwiodawców. Głównym celem Wampiriady jest uświadamianie innych, jak wiele mogą zrobić dla drugiego człowieka poprzez oddawanie krwi. Projekt angażuje również tych ludzi, którzy nie mogą oddać krwi, ale wspierają tę ideę. Akcja zakłada nie tylko zebranie jak największej ilości krwi, lecz także promowanie szeroko pojętej idei dobroczynności i zdrowego trybu życia. Wampiriada pokazuje, że poprzez honorowe krwiodawstwo oddajemy coś, co nic nas nie kosztuje, a dla biorcy może być bezcennym darem życia. NZS promuje te wartości nie tylko na uczelni, ale też wśród obywateli miasta.

Gdzie nas znaleźć?

Kampus UEK 

Kiedy odbywa się Wampiriada?

18 MAR OD 09:00 – 22 MAR DO 14:00

Kto może zostać krwiodawcą?

Wiek: 18-65 lat

Masa ciała dawcy krwi nie może być niższa niż 50 kg

Potencjalni dawcy nie mogli być leczeni zarówno krwią jak i preparatami krwiopochodnymi na 6 miesięcy od daty planowanego pobrania krwi

Krwiodawcami nie mogą zostać osoby, które w ciągu 6 miesięcy od zaplanowanego dawstwa krwi były poddane zabiegom operacyjnym, endoskopowym lub innym badaniom diagnostycznym, takim jak np. gastroskopia, artroskopia, czy też laparoskopia

Krwiodawcami nie mogą zostać również osoby, którym w ciągu 6 miesięcy liczonych do momentu pobrania krwi wykonano przekłucia uszu, tatuaże, czy też poddano je akupunkturze

Osoby oddające krew nie mogą aktualnie przyjmować leków, ani spożywać alkoholu

Temperatura ciała nie powinna być wyższa niż 37℃

Projekt w liczbach

Setki

Litrów oddanych krwi

47

Edycja projektu

5

Dni  wydarzenia

Partnerzy

Znajdziesz nas na