sprej500x200

SPreJ, czyli Studenckie Prawo Jazdy, to dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla studentów pierwszego roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podczas którego odbywają się zazwyczaj 2 spotkania szkoleniowe. Jednym z nich jest szkolenie dotyczące funkcjonowania Uczelni, przekazania wiedzy o tym, jak poradzić sobie na studiach w pierwszych miesiącach oraz jakie obowiązki należą do starostów grup dziekańskich. Drugie szkolenie dotyczy rozwijania umiejętności miękkich. Poza szkoleniami na wyjeździe odbywa się sporo gier integracyjnych oraz, tradycyjnie już, impreza przebierana.

sprej1
sprej2
managein500x200x2

Manage-in to 3-dniowy wyjazd szkoleniowy organizowany dla studentów UEK, który pozwala poszerzyć umiejętności menedżerskie przydatne w codziennym życiu oraz przyszłej karierze zawodowej. Misją szkoleń lidersko-menedżerskich jest wykształcenie pełnowartościowej kadry liderów społecznych oraz menedżerów, którzy w przyszłości obejmą stanowiska w strukturach gospodarczych i społecznych. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych szkoleniowców. Każdy z uczestników otrzymuje również certyfikat ukończenia szkolenia.

Plan wyjazdu oprócz nauki i treningu obejmuje również zabawy i imprezy integracyjne.

manage1
manage2
sum500x200

To wydarzenie szkoleniowe odbywające się na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. SUM składa się z prelekcji i warsztatów o różnorodnej tematyce, które mają na celu poszerzyć wiedzę uczestników w obrębie tematów związanych z oszczędzaniem pieniędzy, zakładaniem firmy i kierowaniem nią. Każdy uczestnik dostaje certyfikat ukończenia szkolenia.

sum2 (1)
sum2 (2)