Mobilna Europa

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie wspólnie z NZS-em w Poznaniu i Szczecinie oraz Warsztatem Analiz Socjologicznych w Warszawie zorganizowało ogólnopolską konferencje pod nazwą „Mobilna Europa”. Edycja krakowska odbyła się 24 maja 2006 r. w pawilonie Dydaktyczno-Sportowym. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z ich prawami, obowiązkami oraz możliwościami na rynkach pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Finlandia, Francja).

Konferencja składała się z serii wykładów prowadzonych przez przedstawicieli krajów Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz szkoleń przeprowadzonych przez firmę PricewaterhouseCoopers.

 

AGENDA KONFERENCJI

Część konferencyjna

10:30 – 10:45     Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

10.45 – 11:20     Prezentacja Europejskiego Roku Mobilności Pracowników  – Pan Maciej Szczepański, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

11:25 – 12:05     EURES jako instrument wspierania mobilności pracowników na rynku pracy krajów UE/EOG – Pani Halina Krzyżak, kierownik Eures, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

12:05 – 12:15     Przerwa

12:15 – 12:45     Wielka Brytania – Living and Working in the UK: Know Your Rights and Responsibilities – Pan Christopher Thompson, Political Secretary Ambasady Wielkiej Brytanii

12:50 – 13:20     Francja – Pani Sylvie de Bruchard, Konsul Generalny Francji, Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie

13:25 – 13:55     Finlandia – Pani Zuzanna Kurlikowska, Culture Representative Ambasady Finlandii w Warszawie

14:00 – 14:30     Hiszpania – Pan Carmelo Molina, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagielońskiego

14:30 – 15:45     Przerwa obiadowa

15.45 – 16:15     Europejski Życiorys Zawodowy – EUROPASS, Pani Karolina Fudali, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

16:20 – 16:50     Polska Bankowość Elektroniczna w mobilnej Europie na przykładzie karty kredytowej Euro<26.

17:00     Zakończenie konferencji

Część szkoleniowa

10:30 – 12:05    Price Waterhouse Coopers – szkolenie z Assessment center.
* rejestracja on-line na stronie www.mobilna.eu. Ilość miejsc ograniczona!

Przewidujemy również szkolenia o innej tematyce.