Stanowisko NZS w sprawie "Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów UEK"

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie informuje, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność i zobowiązania stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, jak również nigdy nie upoważniało w/w Stowarzyszenia do występowania w jego imieniu.