Zaproszenie na wykład rektorski

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na wykład rektorski Eugeniusza Gatnara Członka Zarządu NBP pt. „Zadłużony Świat”, który odbędzie się we wtorek, 4 listopada 2014 r. w godz. 11.30  – 13.00 w Starej Auli w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27

Do udziału w wykładzie rektorskim szczególnie zapraszamy wykładowców ze studentami, którzy w ww. terminie mają zaplanowane zajęcia.

 

Eugeniusz Gatnar, Członek Zarządu NBP. W roku 1993 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a roku 1999 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. W roku 2009 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Od 2001 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Statystyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kieruje Zakładem Analizy Danych Statystycznych. Pełnił funkcję Prodziekana ds. Edukacji w latach 2002-2005, Prodziekana ds. Nauki w latach 2005-2008 oraz dziekana na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach w latach 2008-2010. Był Członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 2000-2010, doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie (2007-2010), członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie (2008-2010). Uzyskał nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską (1994), pracę habilitacyjną (2000) oraz książkę pt. „Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji” (2002).Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).